Theresa Sandberg Leg. veterinär


"Jag tar mig tid att förklara allt för mina djurägare och förser bästa möjliga vård för mina patienter"

Husveterinären i Göteborg grundades 2021 och drivs av mig veterinär Theresa Sandberg. Jag är tillgänglig som konsult för smådjurskliniker och djursjukhus. Kontakta mig via mail för offert eller för att boka ett möte. 

Jag tog min veterinärexamen vid Norges veterinärhögskola (NVH) i Oslo 2013. Jag har tidigare arbetat som chefsveterinär på olika djurkliniker i Göteborgsområdet.


Jag har gått ett flertal fortbildningar inom mjukdelskirurgi, röntgenavläsning, ultraljudsdiagnostik och sjukdom hos kanin och gnagare.

Specialområden

Allmänmedicin hos hund och katt 

Mjukdelskirurgi

BOAS-kirurgi

Tandkirurgi/extraktioner

Sjukdom hos kanin och gnagare